* Opstarten zwembad

Tips voor het opstarten van het zwembad in het voorjaar.

  • Afdekking ontdoen van vuil, afdekzeil laten drogen en opruimen
  • Groot vuil zoals bladeren, takjes e.d. met een schepnet uit het bad verwijderen
  • Skimmer(s) schoonmaken en mandje(s) terugplaatsen
  • Indien nodig de wand reinigen ter hoogte van de waterspiegel. Hiervoor zijn speciale randreinigers verkrijgbaar
  • Water op peil brengen (waterpeil dient zodanig te zijn dat de skimmer voor 2/3 onder water zit)
  • Apparatuur controleren, aftapplug(gen) en pompmandje weer terugplaatsen
  • Filtersysteem in werking zetten, wanden schoonmaken en bodem stofzuigen
  • pH waarde van het water testen en zo nodig naar de juiste waarde 7.2 – 7.6 brengen. Bij deze waarde heeft het desinfectiemiddel het meeste effect
  • Chloorwaarde controleren; wanneer de gemeten waarde niet voldoet kan de chloorwaarde op peil worden gebracht met chloorgranulaat, hierbij de aanwijzingen opvolgen voor een normale of een schokdosering en de pomp daarna minimaal 24 uur laten draaien. Bij aanwezige algen (groen water) altijd een schokbehandeling geven

Begin op tijd met deze werkzaamheden, het water heeft enige tijd nodig om de juiste waarden weer te bereiken. Op chemicaliën van Melpool en HTH verlenen wij momenteel 10% korting.16Chem1 300x300 * Opstarten zwembad